آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در سایت مرکز و منبع led مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led