از «تعطیلی زندان ویژه بدهکاران در لندن» تا «زمان حذف صفر از پول ملی»

در سایت مرکز و منبع led مطلب از «تعطیلی زندان ویژه بدهکاران در لندن» تا «زمان حذف صفر از پول ملی» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سیزدهمین روز فروردین ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led