واکنش‌ایران به نشست‌پنج‌کشور‌درباره‌سانحه‌هوایی

در سایت مرکز و منبع led مطلب واکنش‌ایران به نشست‌پنج‌کشور‌درباره‌سانحه‌هوایی مشاهده می کنید
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برگزاری نشست کشورهایی که اتباع آنها در سانحه هوایی اخیر حضور داشتند، ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان از برخی اظهار نظرها و حتی برگزاری این نشست ابراز تعجب کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led