کتاب "حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت" ‌در تبریز رونمایی شد

در سایت مرکز و منبع led مطلب کتاب "حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت" ‌در تبریز رونمایی شد مشاهده می کنید
کتاب “حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت” همزمان با روز معلول در تبریز رونمایی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led