مدارس نوبت عصر شهرستان خدابنده تعطیل شد

در سایت مرکز و منبع led مطلب مدارس نوبت عصر شهرستان خدابنده تعطیل شد مشاهده می کنید
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طبق تصمیم کمیته تعطیلی مدارس استان، مدارس هر سه مقطع تحصیلی بخش مرکزی خدابنده در نوبت عصر امروز تعطیل شد.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led