حقوق و مزایای چند صد میلیونی در جیب مسئولین بانک رفاه کارگران

در سایت مرکز و منبع led مطلب حقوق و مزایای چند صد میلیونی در جیب مسئولین بانک رفاه کارگران مشاهده می کنید
اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل این بانک که در مجموع سه نفر می‌باشند توانسته اند یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل ۳۸۶ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت مرکز و منبع led